Avtalsfinansieringsguiden

Avtalsfinansieringsguiden.se är en del av Fakturify.

Vi på Fakturify har en enkel affärsidé. Vi anser att finansieringslösningar för företag inte behöver vara krångliga. Därför har vi utvecklat en verksamhet där vi erbjuder flera praktiska företagstjänster, från fakturaköp, fakturabelåning till inkassotjänster och avtalsfinansiering.
Det bästa av allt är att vi inte har några bindningstider, månadsavgifter eller andra dolda avgifter. Vi anger tydligt vilka villkor som gäller och vad en tjänst kommer att kosta.

Vi kontaktar dig


Fyll i ert telefonnummer så ringer en av våra finansiella rådgivare omgående och lyssnar på era behov, oftast inom 30 minuter alla dagar i veckan.


RING MIG

AvtalsfinansieringVad är avtalsfinansiering?
Avtalsfinansiering är en betalningslösning som hjälper både det säljande företaget och slutkunden. Lösningen innebär att finansbolaget betalar ut merparten av fakturabeloppet direkt till det säljande företaget. Slutkunden faktureras av finansbolaget istället för det säljande företaget enligt en alternativ betalningsplan under en längre period. Lösningen har många tydliga fördelar, både för det säljande företaget, men även för slutkunden som slipper betala hela fakturabeloppet på en gång.


Frigör resurser i företaget

Med avtalsfinansiering slipper säljaren lägga tid och resurser på administrativt arbete som rör fakturering. Säljaren kan istället koncentrera sig på det som är viktigt - att utveckla sin verksamhet. Det är särskilt viktigt för små och nystartade företag som ofta saknar de volymer som krävs för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att anställa administrativ personal eller underhålla IT-system för hantering av fakturor, påminnelser och kravflöden. Dessa arbetsuppgifter blir därför en belastning för företagaren själv som hellre vill investera tid och pengar på sin grundidé och att sälja och växa mer.


Trygga företag blir effektiva företag

Med hjälp av avtalsfinansiering kan företag få loss kapital som annars är bundet i kundfakturor. Det ger företaget en möjlighet att driva, utveckla och utöka sin verksamhet i en takt som annars inte skulle vara möjlig. Eftersom finansbolaget hanterar fakturorna behöver man heller inte oroa sig för att kunder ska betala för sent, eller inte betalar alls. Dessutom får företaget en mer renodlad balansräkning som blir lättare att värdera för banker och investerare.


Bättre erbjudande till slutkunder

Vilka betalningsalternativ säljaren erbjuder kan vara avgörande när en köpare ska välja leverantör, särskilt om valet står mellan produkter eller tjänster som är likvärdiga i övrigt. Avtalsfinansiering är ett enkelt sätt för företag att göra sig mer konkurrenskraftiga i förhållande till större och mer etablerade konkurrenter eftersom det går att erbjuda betalningslösningar som man annars inte hade kunnat erbjuda. Genom att ge sina kunder flera alternativa betallösningar kan företag nå kunder som man annars inte hade kunna nå.


Även fördelar för köparen

Med avtalsfinansiering slipper slutkunden att betala hela summan på en gång, och både säljföretaget och kunden får bättre likviditet. Det gör att mindre snabbväxande företag får möjlighet att göra investeringar de annars inte skulle kunnat göra och gör att de kan fokusera på sin verksamhet och på att växa. Säljande företag som kan möta sina kunder i dessa behov blir mer attraktiva - något som gör att kunderna kommer att återvända.


Hur fungerar det i praktiken?

Avtalsfinansiering kan ske på två sätt: avbetalning och leasing.
Avbetalning innebär att kunden äger produkten, men har ett avtal med finansbolaget där en avbetalningsplan över längre tid ingår. Leasing innebär att finansbolaget äger produkten och att ett hyresavtal upprättas med köparen som ger köparen rätt att nyttja produkten.

avtalsfinansiering